Pennant

Boronia Bowls Club has Pennant teams that play as follows:-

 

Saturday

Boronia 1  Division 3   (Section 4)

Boronia 2  Division 5   (Section 7)

Boronia 3  Division 5   (Section 6)

 

Tuesday

Boronia 1  Division 2 (Section 4)

Boronia 2 Division 3 (Section 4)

Boronia 3 Division 5 (Section 7)

 

Thursday

Boronia 1   7-a-side Division 1  (Section 3)

           Boronia 2  7-a-side Division 1  (Section 5)